Een sterke titel en heldere meta-description

De titel is de belangrijkste zin van een pagina. De titel bepaalt of men klikt, op welke woorden je rankt en heeft invloed op de kans dat iemand het artikelHet artikel lezen

Terug naar: Cursus SEO: jouw roadmap naar hogere rankings > SEO-teksten